پروژه هومان

پروژه هومان کاربری: تجاری-پارکینگ عمق گود: 13.5 متر سیستم پایدارسازی: نیلینگ سطح پایدارسازی: 4000 مترمربع تعداد طبقات زیرزمین:...

ادامه مطلب

پروژه پروین

پروژه پروین (پل سرهنگ) کاربری: پارکینگ کارفرما: شرکت عقیق نقش جهان سیستم سقف: وافل دوطرفه دهانه:10متر زیربنا : 15.000 مترمربع ...

ادامه مطلب

پروژه خرم

پروژه خرم کاربری: تجاری-اداری-پارکینگ سیستم سقف: وافل دوطرفه دهانه: 10متر زیربنا: 25.000 مترمربع تعداد طبقات: 10 سقف حوزه مسئ...

ادامه مطلب

پروژه میخک

پروژه میخک (فرشچیان) کاربری: تجاری-اداری سیستم سقف: وافل دوطرفه دهانه: 16.5 متر زیربنا: 3500 مترمربع تعداد طبقات: 7 سقف حوزه ...

ادامه مطلب