پروژه شهرک سلامت

کاربری: بیمارستان
عمق گود: 11 متر
سیستم پایدارسازی: نیلینگ
سطح پایدارسازی: 4000 مترمربع
حجم خاکبرداری: 60,000 مترمکعب
تعداد طبقات زیرزمین: 3 سقف
حوزه مسئولیت: طراح و مجری