حوزه ی همکاری ما با کارفرمایان محترم در مجموعه ی فرازمان :
  • مشاوره و تهیه ی طرح های معماری بصورت عملکردی(خشت اول)
  • تولیـد و فـروش انواع قالب‌های غیـر ماندگار سقـف مشبک وافـل
  • طـراحـی و اجـرای ســازه‌هـای ســاخـتـمـانی بـا دال مـشبـک وافـل
  • طراحـی و اجـرای سـازه با روش ساخت بالا به پایین (top-down)
  • طراحـی و اجـرای انواع سـازه های نگهبان گود برداری و زیر زمینی
  • ارائـه راهکـار و ایده‌های مهندسی طبق شرایط اجرائی و اقتصـادی
شرکت ساختمانی فرازمان آداک سپهر حاصل سال های متمادی تجربه
در رشته‌های تخصصی معمـاری، سازه و ژئوتکنیک به صورت مستقـل
است که پس از دریافـت نیـازهای جامعـه‌ی امـروزی و با پشتـوانه‌ی
اعضای توانمنـد خود بر آن شد تا دست در دست هم داده و ید واحد
شکل دهد و بعنوان مجموعه‌ای کامل پاسخگوی تمامی درخواسـت‌ها،
ابهـامـات و راهگشـای کارفرمایـان محتـرم بوده وبه تفکر آبـادانـی و
پیشـرفت بیشـتر سرزمـین عزیزمـان ایران کهن جامه‌ی عمل بپوشاند.

سقف وافل

[slick-carousel-slider design=”design-6″ centermode=”true” slidestoshow=”3″ category=”55″ image_fit=”true” sliderheight=”200″ limit=”-1″]

ژئوتکنیک و سازه

معماری

[slick-carousel-slider design=”design-6″ centermode=”true” slidestoshow=”3″ category=”54″ image_fit=”true” sliderheight=”200″ limit=”-1″]

[rev_slider slidertitle=”Slider 2″ alias=”slider-2″]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *